පෘථිවිය දෙගුණයකින් ලොකු වුවහොත් සිදුවනේ දේ මෙන්න.

අපේ පෘථිවිය සෑම දිනකම පෘථිවියේ මුහුණුවර වෙනස් කරන අරුමපුදුම දේ, පුදුම සහගත සිදුවීම් සහ ස්වාභාවික විපත් වලින් පිරී තිබේ. නමුත් දිගුකාලීන සමපේක්ෂන තිබියදීත්, ඔබට නිශ්චිතවම...

සීගිරිය රාජකීය නාන තටාකට නිදන් හොරු ගල් උණුවන රසායනික ද්‍රව්‍යයක් දාලා

ඓතිහාසික සීගිරිය මාලිගා සංකීර්ණයේ පිහිටි “රාජකීය නාන තටාකය” පෘෂ්ඨයේ වර්ණය වෙනස්වීමක් සම්බන්ධයෙන් රසායනාගාර පරීක්ෂණයක් පවත්වන බැව් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සීගිරිය කලාප අංක එක භාර පුරාවිද්‍යා නිලධාරි...

log in

reset password

Back to
log in