යටිපතුල් පිරිසිදුව තබා ගත්තොත් ලස්සනට ඉන්න පුළුවන් හැමදාමත්

January 2, 2020 admin 0

කකුල හෙවත් පාදය පිළිබඳව පමණක් නොව යටිපතුළ පිළිබඳවද ඔබ මෙතෙක් නැසූ රහස් සම්ප්‍රදායක් තිබේ. ඒවායින් එකක් අද ඔබ හමුවට ගෙන එන්නේ ඒ මගින් ඔබේ ජිවිතයට […]

ක්ෂය රෝගයෙන් අත් මිදෙමු

December 28, 2019 admin 0

ක්ෂය රෝගය කියු සැණින් අප සිතට නැගෙන්නේ බියකි. නැත හොත් තැති ගැනීමකි. එයට හේතුව නම් අතීතියේදී ක්ෂය රෝගය හෙවත් කාස රෝගයට ගොදුරු වූ පුද්ගලයන් පැවති […]