සිතුවිල්ලකින් ජීවිතය සාර්ථක කර ගන්න පුලුවන්


සෘණාත්මක සිතුවිලි කියන්නේ ජීවිතය ආපස්සට ගෙන යන්න පුළුවන් භයානක දෙයක්. ඔබ නිතර “මගේ ජීවිතය අසාර්ථකයි, මට කිසිම දෙයක් නැහැ, මට තමයි මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම තිබෙන්නේ, මගේ ජීවිතය කරදරවලින් පිරිලා, ඇයි මට නැත්තේ වැනි සෘණාත්මක සිතුවිලිවලින් පිරුණු කෙනෙක් නම් ඔබ, ඔබේ ජීවිතයේ ගමන් කරන්නේ ආපස්සටය. අපගේ සිතුවිලිවලට පුළුවන් අපගේ ජීවිතය සාර්ථක කර ගන්න වගේම අසාර්ථක කර ගන්නත්. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීමට අද අපි තීරණය කළා. අපගේ ජීවිතය අසාර්ථක වන්න බලපාන ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි සෘණාත්මක සිතුවිලි. මට බැහැ, මට නැහැ වැනි සිතුවිලි නිසා අපි නොහිතන තරම් සෘණාත්මක බලපෑමක් අපගේ ජීවිතවලට ඇතිවෙනවා. ඒ නිසා අප ඇතුළෙම තිබෙන සෘණාත්මක දේවලින් අපි බැහැර වීමෙන් අපේ ජීවිතය මේ තිබෙන තැනට වඩා පියවරක් හෝ ඉදිරියට යා හැකියි. බොහෝ වේලාවට අපගේ සිත නැඹුරු කෙරෙන්නේද සෘණාත්මක සිතුවිලිවලටයි. අපගේ සිතුවිලිවල වැඩිපුර ඇත්තේ සෘණාත්මක සිතුවිලිද, ධනාත්මක සිතුවිලිද යන්න සොයා බලන්න පුංචි ක්‍රියාකරකමක් මේ.

  1. මම නිතරම සිටින්නේ සතුටින්ද දුකෙන්ද
  2. මම නිතරම සිටින්නේ අනුන්ට ස්තූති කරමින්ද බණිමින්ද
  3. මම නිතරම සිටින්නේ අනාගතය ගැන බණිමින්ද නැතිනම් විශ්වාසයෙන්ද
  4. මම වැඩියෙන් සිදුකරන්නේ ආශිර්වාද කිරීම්ද සාප කිරීම්ද

දැන් ඔබට පුළුවන් ඔබගේ දෛනික ජීවිතය ගෙවෙන්නේ කෙසේද කියා කල්පනා කර බලන්න. ඒ අනුව ඔබට පැහැදිලි වේවි ඔබ සෘණාත්මක පුද්ගලයෙක්ද, ධනාත්මක පුද්ගලයෙක්ද කියා. මේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුර සතුට, ස්තූති කිරීම, ආශීර්වාදය කිරීම නම් ඔබ ධනාත්මකව ජීවත්වන පුද්ගලයෙක්. සෘණාත්මක සිතුවිලි මගින් අහිතකර කිරණයන් පිටකරන බව මේ වනවිට පරීක්ෂණ මගින් සොයාගෙන තිබෙනවා. එවැනි සිතුවිලිවලින් අජීවී දෑවලටද බලපෑම් වන බව සොයාගෙන තිබෙනවා. ඔබ නිතරම අවාසනාවන්ත දෑ පිළිබඳ සිතනවා නම් මොළය මගින් පිටවන කිරණ ඔස්සේ ඔබට බාහිර පරිසරයේද එවැනි අවාසනාවන්ත අවස්ථාවන්ට මුහුණදීමට සිදුවේ. උදාහරණයක් ලෙස අපි ලෙඩ රෝගවලට බියෙන් සැකයෙන් ඉන්නවා නම් එම කිරණ ඔස්සේ ඔබ ලෙඩ රෝගවලට ගොදුරු වීමේ හැකියාව තිබෙනවා.

මේ නිසා අප නිතර හිතනපතන දේවල් සම්බන්ධව ඉතාමත් සැලකිල්ල දැක්විය යුතුයි. අපි හිතන අපට අවශ්‍ය අපි බලාපොරොත්තු වන ඕනෑම දෙයක් අපගේ සිතුවිලි ඔස්සේ ලබාගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔබ සැමවිටම සුබවාදීව ජීවිතයේ සියලු දෑ දෙස බැලිය යුතුයි. එළඹෙන නව වසර මෙවැනි සිතුවිලිවලින් ආරම්භ කර බලන්න. කිහිප දවසක් යෑමේදී ඔබේ ජීවිතය වෙනස් වන අයුරු ඔබට හැඟී යයි.


Like it? Share with your friends!

0

සිතුවිල්ලකින් ජීවිතය සාර්ථක කර ගන්න පුලුවන්

log in

reset password

Back to
log in