පොලීතින් හා ප්ලාස්ටික් වලින් ‌තොර පරිසරයකට නාවික හමුදාවෙන් අලුත් වැඩක්


දේශිය හා විදේශිය සංචාරකයින් වැඩි වශයෙන් නැරඹිමට පැමිණෙන ගාලු මුවදොර පිටිය සහ වෙරළ තීරයට පොලීතින් හා ප්ලාස්ටික් වලින් සිදුවන පාරිසරික හානිය ඉතා විශාල වන අතර, ඒ සඳහා විසඳුමක් ලෙස නිර්මාණාත්මක හා ආකර්ෂණීය කසල බදුන් ස්ථාපිත කිරිමට අද (7) නාවික හමුදාව කටයුතු කරන ලදි. දිරාපත් නොවන අපද්‍රව්‍යයන් වන පොලීතින් හා ප්ලාස්ටික් වලින් සිදුවන පාරිසරික හානිය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් විශේෂ අවධානයක් යොමු කර ඇති අතර, ඒ අනුව මහජනතාව විසින් සිදු කරන අවිධිමත් කසල බැහැර කිරිම නැවැත්විම සඳහා නාවික හමුදා ප්‍රජා සත්කාරක වැඩසටහනක් ලෙස නිර්මාණාත්මක කසල බදුන් මෙලෙස ස්ථාපිත කරන ලදී.තවද, සාගර පරිසර පද්ධතිය සුරැකීම උදෙසා මත්ස්‍ය අනුරුවක් සහිතව මෙම කසල බදුන් නිර්මාණය කර ඇති හෙයින්, එය මහජනතාවගේ වැඩි ආකර්ෂණයට ද ලක් වි ඇත. එමඟින් ගාලු මුවදොර පිටිය හා වෙරළ ප්ලාස්ටික් වලින් තොර දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයින්ගෙන් පිරුණු සුන්දර ස්ථානයක් බවට පත් කිරිම නාවික හමුදාව අපේක්‍ෂා කරයි. තවද, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ඉවතලන පොලීතින් සහ ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය තුළින් විසිතුරු භාණ්ඩ, මල් පෝච්චි, කම්බි කණු සහ උද්‍යාන ඇතුරුම් ගල් ආදි නිෂ්පාදන කිරිමට මේ වන විට කටයුතු කරන අතර, ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පෙර සැකසුම් මධ්‍යස්ථාන කිහිපයක් ද ස්ථාපිත කර ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනු ලබයි.මෙවැනි ප්‍රජා සත්කාරක වැඩසටහන් තුළින් ප්ලාස්ටික් සහ පොලීතින් වලින් තොර ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කිරිමට නාවික හමුදාව අපේක්‍ෂා කරන අතර, ඒ සඳහා ශ්‍රී ලාංකීක අප සැම අත්වැල් බැඳ ගනිමින් කටයුතු කළ යුතුව ඇත.


Like it? Share with your friends!

0

පොලීතින් හා ප්ලාස්ටික් වලින් ‌තොර පරිසරයකට නාවික හමුදාවෙන් අලුත් වැඩක්

log in

reset password

Back to
log in