වසර 50කින් වෙනස් වූ අපේ වෙනස්වීම් කලාවක අපුර්වත්වය


පසුගිය අවුරුදු 50 තුළ ලෝකය විශාල වශයෙන් පරිණාමය වී තිබේ. තාක්ෂණය සහ සමාජ මාධ්‍ය යන දෙකම සමාජයේ දියුණුව සඳහා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත. මිනිසුන් ඔවුන්ගේ චින්තන ක්‍රම වෙනස් කළ අතර, ඔවුන් වඩාත් ඉවසිලිවන්ත වූ අතර, වඩාත් නොසැලකිලිමත් හා බාහිරව කටයුතු කළහ. කෙසේ වෙතත්, සෑම විටම මග හැරෙන කරුණු කිහිපයක් තිබේ – නිදසුනක් වශයෙන්, එම කාලය තුළ ජීවිතයේ සරල බව.

පසුගිය වසර 50 තුළ ජීවිතයේ විවිධ අංශවල සැලකිය යුතු වෙනස්කම් පෙන්වන පින්තූර කිහිපයක් එකතු කර ඇති අතර මේ ඒ පිළිබඳව ඔබත් බලා ඇත්ත නැත්ත තීරණය කිරීමට ඉතා වටිනා වෙනස්වීමකි.

1. මුහුදු වෙරළේ ජෝඩුවක් චයරුප ගැනීම

2. චිත්‍ර ඇඳීමේ කලාව වෙනස් වූ ආකාරය

3. පවුලේ චයරුපයක් ලබාගැනීම

4. යතුරුපැදි නැගුනු ගැහැණු ළමයින්

5. විවිධ වූ විලාසිතා කරන ඡායාරූපකරණය

6. පිරිමි කරන අපුරු විලාසිතා

7. ගැහැණු ළමයින් තම මෝටර් රථය සමඟ පින්තූර ගැනීම

8. ගැහැණු ළමයින් පාරේ ඇවිදිනවා

9. කෙනෙකු පැමිණෙන තුරු බලාසිටින ගැහැණු දරුවෙකු

10. දුම්රියේ ගමන්කරන ළමයි

11. ගැහැණු ළමයින්ගේ රාත්‍රිය

12. උත්සවවලදී මිනිසුන්

13. ළමයින් සෙල්ලම් කරනවා

14. ජෝඩු නැටුම්

15. සිල්ලර බදු ලබාගැනීමට

 


Like it? Share with your friends!

0

වසර 50කින් වෙනස් වූ අපේ වෙනස්වීම් කලාවක අපුර්වත්වය

log in

reset password

Back to
log in